Chinese teen Ganshuhan in stockings and Zhengjianqiao